Comenius College

2005

Bonnema Architecten

Achter de Hoven 118, Leeuwarden

Schoolgebouw samengesteld uit delen van verschillende hoogte, die in een U-vorm een achterliggend plein omsluiten. Het gebouw is opgetrokken met een lichte baksteen en voorzien van raster-achtige geveldelen met vierkante vensters. Aan de achterzijde is de school verschillende keren uitgebreid, met als laatste toevoeging een gymzaal naar ontwerp van Marten Atsma, opgeleverd in 2012.

Ander werk