©Maartje Roos

Drie galerijflats Van Harinxmaplein en Mauritsplein

ca. 1969

Bonnema Architecten

Van Harinxmaplein en Mauritsplein, Leeuwarden

Als jonge architect in Friesland raakte Bonnema betrokken bij de omvangrijke woningbouwopgave die zo kenmerkend was voor de naoorlogse periode. Bonnema’s betekenis voor de woningbouw, en dan met name die in Leeuwarden, is nauwelijks te overschatten. Naast enkele bijzondere vrijstaande woningen tekende hij grote contingenten woningen voor de naoorlogse wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Nylân, Aldlân en Camminghaburen.

Ander werk