©Maartje Roos

Enkele honderden woningen in Camminghaburen

ca. 1980-1985

Bonnema Architecten

Exacte lokaties onbekend (onderzoek in uitvoering), Leeuwarden

Als jonge architect in Friesland raakte Bonnema betrokken bij de omvangrijke woningbouwopgave die zo kenmerkend was voor de naoorlogse periode. Hoewel hij vooral bekend staat als ontwerper van hoge kantoren, is Bonnema’s betekenis voor de woningbouw, en dan met name die in Leeuwarden, nauwelijks te overschatten. Naast enkele bijzondere vrijstaande woningen tekende hij grote contingenten woningen voor de naoorlogse wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Nylân, Aldlân en Camminghaburen.

Ander werk