Gerechtsgebouw

1994

Bonnema Architecten

Zaailand 102, Leeuwarden

Voor een locatie tussen het Zaailand en de Zuider Stadsgracht ontwierp Abe Bonnema een gerechtsgebouw met zittingszalen, kantoren, cellencomplex en parkeerkelder. De bouw was een uitvloeisel van rijksbeleid, gericht op efficiënte en betaalbare huisvesting van rechtbanken overal in het land. Duidelijk was dat de overheid het gebouw na oplevering zou leasen en daarom werd het uitgevoerd als een standaard verhuurkantoor maar, waar mogelijk, met de uitstraling van een gerechtsgebouw.
Het voor zijn locatie vrij grote gebouw is samengesteld uit een aantal rechte stroken die een binnenplaats begrenzen. Twee hoge roodbruin betegelde stroken worden aan de kant van het Zaailand doorsneden door een dwars daarop geplaatst lager volume, waarvan het middendeel is uitgevoerd als een brug over de entree. Op de binnenplaats bevindt zich, achter een semi-openbaar voorplein, een laag gebouwdeel waarin de centrale hal met receptie en een grote zittingszaal zijn ondergebracht. Een strook langs de Zuider Stadsgracht biedt onderdak aan het arrondissementsparket.
Het gebouw van Bonnema deed dienst als voorbeeldproject bij het vervolg van de bouwcampagne, elders in het land.

Ander werk