Onderwijscomplex De Bouhof

1984

Bonnema Architecten

Rengerslaan 10, Leeuwarden

Voor de Rijksuniversiteit Groningen en enkele andere Noord-Nederlandse opleidingen ontwierp Bonnema een onderwijsgebouw dat ruimte moest bieden aan tweeduizend studenten en personeel. De architect was daarbij genoodzaakt te werken met een uiterst karig bouwbudget. Het breed uitwaaierende en tot maximaal vijf lagen klimmende complex is uitgevoerd als een schakeling en stapeling van rechthoekige modules met een eenheidsmaat van 7,2 bij 7,2 meter. Door deze modulaire opbouw werd de grote schaal van het gebouw teruggedrongen. De verschillende opleidingen kregen eigen entrees en werkruimtes, maar er is ook een gemeenschappelijke aula, vormgegeven als een grote zitkuil.
In 2010 werd het complex heropend, volgend op een ingrijpende uitbreiding en verbouwing naar ontwerp van Architectuurstudio Herman Hertzberger. Bonnema’s oorspronkelijke ontwerp werd omgeven door nieuwbouw en intern van een nieuwe looproute voorzien. Na een reeks van onderwijsreorganisaties biedt dit vernieuwde geheel anno 2018 onderdak aan de NHL Stenden Hogeschool.

Ander werk