©Maartje Roos

Galerijflat De Gealanden

ca. 1968

Bonnema Architecten

De Gealanden, Leeuwarden

In 1958 gaf het gemeentebestuur van Leeuwarden aan het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema opdracht om een stedenbouwkundig plan te maken voor Leeuwarden Noord – de huidige wijken Bilgaard en Vrijheidswijk. Het resulterende plan was de grondslag voor een typische modernistische wederopbouwwijk. Stroken van rijtjeshuizen, middelhoge- en hoge flatgebouwen zijn gecombineerd tot rechtlijnige patronen die als repeterende ‘stempels’ verschillende keren worden herhaald.

Architect Abe Bonnema ontwierp voor de wijk Bilgaard onder meer de twaalf verdiepingen hoge galerijflats aan De Gealanden, De Hooidollen, De Jokse en De Kei.

Bij de bouw van deze galerijflats werd op aangeven van Bonnema veelvuldig gebruik gemaakt van een betonbouwysteem met rijdende tunnelbekistingen. Omdat daarmee tijd en kosten werden bespaard, leidde dit tot een groter aandeel van hoogbouw dan voorzien. Het betekende ook dat in het krap opgezette plan iets meer ruimte vrij bleef voor openbaar groen.

 

Ander werk